το έθιμο της λαμπαδηφορίας - Torchlight procession

Torchlight procession, it was one of the first action that we organised, together with others clubs of Methoni, like Proffesional association, cultural association and more.

Our Facebook-Fanpage

Το έθιμο της Λαμπαδηφορίας

Η Ελληνική επανάσταση ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όταν το υπόλοιπο έθνος πληροφορήθηκε για το γεγονός αυτό, έσπευσαν να συμμετάσχουν από κάθε γωνιά της Ελληνικής υπαίθρου με σκοπό να εκδιώξουν τους κατακτητές μας. Οι αγωνιστές που ξεκίνησαν το μακρύ αυτό δρόμο, της ένωσής τους με το υπόλοιπο επαναστατικό σώμα, έφυγαν από τα σπίτια τους κρατώντας δάδες φωτιάς για να βλέπουν στα σκοτάδια. Το έθιμο λοιπόν της λαμπαδηφορίας, έχει σκοπό την αναβίωση των γεγονότων, με το ξεκίνημα των αγωνιστών από τα σπίτια τους, παίρνοντας το δύσβατο δρόμο της επανάστασης μέχρι την ένωσή τους με το υπόλοιπο σώμα και το ξεκίνημα του αγώνα για την ελευθερία.


The custom of Torchlight

The Greek Revolution began on the 23rd of March, in the city of Kalamata. When the rest of Greece heard of this encouraging event, Greeks from every corner of the country left their day to day lives for one great mutual objective, to banish the then conquerors (The Turks).  The fighters started this long road of union with the rest revolutionary body, fled from their homes holding fire torches to see in the darkness. So the custom of Torchlight, aims to revive the event, with the start of fighters from their homes, taking the rough road of revolution until its union with the rest of the body and the beginning of the struggle for freedom.